Ce credem noi

Noi credem,  Într-un singur Dumnezeu, Creatorul – Susţinătorul şi Stăpânitorul tuturor lucrurilor, unic în esenţa Lui şi totuşi existând în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul (Spiritul) Sfânt.

În divinitatea Domnului ISUS HRISTOS, în întruparea Sa prin naşterea din fecioară, în viaţa Lui umană fără de păcat, în moartea Sa răscumpărătoare şi ispăşitoare, în învierea Sa în trup, în înălţarea Sa la cer, în lucrarea Sa ca unic mijlocitor între Dumnezeu şi om, în revenirea Sa biruitoare.

În Duhul (Spiritul) Sfânt, care locuieşte în inima credinciosului şi îl ajută să trăiască o viaţă sfântă, să-L mărturisească pe Domnul ISUS HRISTOS şi să lucreze pentru slava Lui.

În Sfânta Scriptură – BIBLIA, aşa cum a fost ea dată în original de Dumnezeu, ca fiind infailibilă şi demnă de toată încrederea şi o recunoaştem ca autoritate supremă în materie de credinţă şi conduită.

Noi credem că omul, ca urmare a căderii sale în păcat, a ieşit de sub autoritatea divină şi este incapabil de a face binele, să se răscumpere şi să placă lui Dumnezeu, şi că el trebuie să se întoarcă sub autoritatea divină prin căinţă şi credinţă în jertfa răscumpărătoare şi ispăşitoare a Domnului ISUS HRISTOS.

Noi credem în mântuirea omului păcătos şi pierdut, numai pe temeiul harului lui Dumnezeu şi prin credinţa în sângele Domnului ISUS HRISTOS, vărsat pe crucea Golgotei.

Noi credem în Biserica Universală, care este Trupul lui HRISTOS, alcătuit din toţi păcătoşii mântuiţi, din orice etnie, începând de la pogorârea Duhului Sfânt şi până la revenirea lui ISUS HRISTOS.

Noi credem că Biserica locală (adunarea locală) este expresia vizibilă pe pământ a Trupului lui Hristos, ai cărei membrii se adună laolaltă pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, a se zidi sufleteşte şi a propovădui Evanghelia aducătoare de mântuire şi răscumpărare.

Noi credem în unitatea, prin Duhul Sfânt, a tuturor credincioşilor născuţi din nou, conform învăţăturii Sfintelor Scripturi.

Noi credem în învierea celor mântuiţi pentru viaţă şi fericire veşnică, precum şi în învierea celor pierduţi pentru ocară şi pierzare veşnică, departe de faţa Domnului şi de slava puterii Lui.